Entries by innovaland Admin

Tiến độ dự án Dreamland Duy Tân

Tiến độ dự án Dreamland Duy Tân hiện tại đang trong giai đoạn thi công gấp rút tầng B2. Dưới đây là một số hình ảnh cho tiến độ thi công dự án Dreamland Bonanza tại Duy Tân, Cầu Giấy ngày 10/03/2018. Tiến độ dự án Dreamland 23 Duy Tân Là dự án duy nhất […]